Menu

スケジュールページ

スケジュール表

 10:00-11:00
ヴィンヤサ1
MAIKO
ピラティス
11:00-12:00
REIKO
定休日 10:00-11:00
ヴィンヤサ2
MAIKO
8:30-9:30
ヴィンヤサ1
HANA
11:00-12:00
ヴィンヤサ1
MAIKO
11:30-12:30
ヴィンヤサ1
MAIKO
11:00-12:00
ヴィンヤサ1
MAIKO
11:30-12:30
ヴィンヤサ1
MAIKO
10:00-11:00
ヴィンヤサ1
MAIKO
13:00-14:00
ヴィンヤサ1
MAIKO
12:30-13:30
ヴィンヤサ1
MAIKO
13:00-14:00
ヴィンヤサ1
MAIKO
11:30-12:30
ヴィンヤサ1
MAIKO
13:30-14:30
個人レッスン
完全予約制
18:20-19:20
ヴィンヤサ1
SHINTANI
18:00-19:00
ヴィンヤサ1
REINA
18:30-19:30
ヴィンヤサ1
HARUNA
18:00-19:00
ヴィンヤサ1
MAHO
19:30-20:30
アシュタンガ
SHINTANI
19:30-20:30
ヴィンヤサ1
REINA
20:00-21:00
ヴィンヤサ1
HARUNA
 19:30-20:30
ピラティス
REIKO
 • 月曜日
 • 11:00-12:00 ハタヨガ YUKAKO
 • 13:00-14:00 ハタヨガ YUKAKO
 • 18:20-19:20 ヴィンヤサ SHINTANI
 • 19:30-20:30 アシュタンガ SHINTANI
 • 火曜日
 • 10:00-11:00 ヴィンヤサ MAIKO
 • 11:30-12:30 ヴィンヤサ MAIKO
 • 18:20-19:20 ヴィンヤサ REINA
 • 19:30-20:30 ヴィンヤサ REINA
 • 水曜日
 • 11:00-12:00 ピラティス MAKI
 • 18:30-19:30 ヴィンヤサ HARUNA
 • 20:00-21:00 ヴィンヤサ HARUNA
 • 木曜日
 • 定休日
 • 金曜日
 • 11:00-12:00 ヴィンヤサ MAIKO
 • 12:30-13:30 ヴィンヤサ MAIKO
 • 18:00-19:00 シヴァナンダ HAHO
 • 19:30-20:30 ピラティス REIKO
 • 土曜日
 • 10:00-11:00 ヴィンヤサ2 MAIKO
 • 11:30-12:30 ヴィンヤサ MAIKO
 • 13:00-14:00 ヴィンヤサ MAIKO
 • 日曜日
 • 8:30-9:30 ヴィンヤサ TSUDOI
 • 10:00-11:00 ヴィンヤサ MAIKO
 • 11:30-12:30 ヴィンヤサ MAIKO
 • 13:30-14:30 個人レッスン MAIKO